Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในการนี้ ทสจ.พัทลุง ได้รายงานคดีการจับกุม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า/การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔

แกลเลอรี่