Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน การก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน  การก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนรั้งที่ ๔ และ ครั้งที่ ๕ โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งวดล้อม ขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่
อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมศิวารอยัล โฮเท็ล ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

แกลเลอรี่