Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ชั้นกรรมาธิการ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ชั้นกรรมาธิการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางวณัฐฌา ยอดราช ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ชั้นกรรมาธิการ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่