Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายศักดา ปานเจิม ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาที่ดินของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแพรทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่