Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

“5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก”

       วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และภาคส่วนต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน2564 ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีกิจกรรมส่งมอบของเสียอันตรายชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บรวบรวมและนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันคัดแยกของเสียอันตรายชุมชน เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอร์รี่รถยนต์/จักรยานยนต์ กระป๋องสเปรย์ และผลิตภัณฑ์บรรจุสารเคมี นำส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือนำส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2564

 

เอกสารแนบ

3 วันสิ่งแวดล้อมโลก

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 3 ครั้ง