Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือกำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างประปาภูเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ท้องที่เทศบาลตำบลเขาหัวชัาง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ประชุมหารือกำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างประปาภูเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ท้องที่เทศบาลตำบลเขาหัวชัาง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสิริมณี  ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายศักดา  ปานเจิม  ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้างประปาภูเขาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ท้องที่เทศบาลตำบลเขาหัวชัาง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   โดยมีนายฉัตรชัย  อุสาหะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมแพรทอง  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่