Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.จำรัส  สังขะวร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 และคณะฯ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อนำไปสู่การบูรณาการ ประสานงานร่วมกันป้องปรามการกระทำความผิดในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า และการบุกรุกพื้นที่ป่า ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่