Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

มอบน้ำดื่มให้ประชาชนในชุมชนบ้านหน้าท่าเรือและชุมชนบ้านหน้าเขาอกทะลุ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

มอบน้ำดื่มให้ประชาชนในชุมชนบ้านหน้าท่าเรือและชุมชนบ้านหน้าเขาอกทะลุ ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงมอบน้ำดื่มให้ประชาชนในชุมชนบ้านหน้าท่าเรือและชุมชนบ้านหน้าเขาอกทะลุ ตำบลคูหาสวรรค์ 
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ (สงขลา)

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

S__90054680

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง

S__90054682

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 28 ครั้ง

S__90054678

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง

S__90054679

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 25 ครั้ง

S__90054672

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง