Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีปรำจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายสรุปในหัวข้อ “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ๒๐๒๑” และมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” ทั้งนี้มีนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่