Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

แกลเลอรี่