Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ช่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจังหวัดพัทลุงร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง

ประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจังหวัดพัทลุงร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง

       วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
         นางสิริมณี ชุมเรียง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง พร้อมผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในการดำเนินการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

แกลเลอรี่