Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial office of Natural Resources And Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด(คปป.จังหวัด) จังหวัดพัทลุง

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด(คปป.จังหวัด) จังหวัดพัทลุง

วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายศักดา ปานเจิม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด(คปป.จังหวัด) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลาง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามมณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

แกลเลอรี่