Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial office of Natural Resources And Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

        วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่ราย นางพรทิพย์ นาควิโรจน์  ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ รหัส ๒B-๒๐๗ ร่วมกับ จิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ ข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาในพื้นที่ จ.พัทลุง ณ ห้องประชุม ศาลากลาง จ.พัทลุงโดยมี นาย ศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธี ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ประกอบด้วย ข้าราชการครูสังกัด กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รวมจำนวน ๔๕๘ คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และเข้าใจการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธาน

แกลเลอรี่