Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial office of Natural Resources And Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 มิ.ย. 63

การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

8 มิ.ย. 63

แผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

13 พ.ค. 63

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

26 มี.ค. 63

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

25 มิ.ย. 62

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์จังหวัดพัทลุง

25 มิ.ย. 62

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

25 มิ.ย. 62

มาตรการป้องกันการรับสินบนและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

25 มิ.ย. 62

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ
1 2 3 >