Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

Provincial office of Natural Resources And Environment Phatthalung

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 มิ.ย. 63

กำหนดการชี้แจงทำความเข้าใจแผนงานและรูปแบบการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

30 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”(เพิ่มเติม)

29 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1